اطلاعات آفر ویژه کیش 16 فروردین
مقصد کیش
ایرلاین ایران ایر
مدت اقامت 4 روز و 3 شب
کد تور kish 9801151
مدارک -

قیمت آفر ویژه کیش 16 فروردین

هتل تماشا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: ندارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 780,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 720,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل سوئیت ارم

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: ندارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 815,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 760,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گراند

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: ندارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 840,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 760,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل بزرگ ارم

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: ندارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 965,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 895,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

📣📣 تور کیش 
      💢 ویژه 16 و 17 فروردین 98
      💢 3 شب

🔶هتل سوئیت «ارم»
🔹اتاق 2 تخته:      815.000 تومان
🔹اتاق 3 تخته:      760.000 تومان
  
🔶هتل «بزرگ ارم»
🔹اتاق 2 تخته:      965.000 تومان
🔹اتاق 3 تخته:      895.000 تومان

🔶هتل «تماشا»
🔹اتاق 2 تخته:      780.000 تومان
🔹اتاق 3 تخته:      720.000 تومان

🔶هتل «گراند»
🔹اتاق 2 تخته:       840.000 تومان
🔹اتاق 3 تخته:       760.000 تومان