تور کیش 18 فروردین

تور کیش 18 فروردین
اطلاعات کلی تور
مقصد کیش
ایر لاین ایران ایر
مدت اقامت روز 4
مدت اقامت شب 3
کد تور kish 980118
مدارک -

توضیحات

📣📣 تور کیش 
      💢 ویژه 18فروردین 98
      💢 3 شب

🔶هتل سوئیت «ارم»
🔹اتاق 2 تخته:      665.000 تومان
🔹اتاق 3 تخته:      620.000 تومان
  
🔶هتل «بزرگ ارم»
🔹اتاق 2 تخته:      830.000 تومان
🔹اتاق 3 تخته:      760.000 تومان

🔶هتل «تماشا»
🔹اتاق 2 تخته:      680.000 تومان
🔹اتاق 3 تخته:      620.000 تومان

🔶هتل «گراند»
🔹اتاق 2 تخته:      725.000 تومان
🔹اتاق 3 تخته:      660.000 تومان

قیمت ها

هتل سوئیت ارم

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: ندارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 665,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 620,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل تماشا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: ندارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 680,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 620,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گراند

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: ندارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 725,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 660,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل بزرگ ارم

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: ندارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 830,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 760,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -