اطلاعات تور کیش ویژه 9 فروردین
مقصد کیش
ایرلاین ایران ایر
مدت اقامت 4 روز و 3 شب
کد تور kish 970108
مدارک -

قیمت تور کیش ویژه 9 فروردین

هتل تماشا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 685 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات ترانسفر فرودگاهی،صبحانه

هتل سوئیت ارم

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: ندارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 515,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 480,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل تماشا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: ندارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 680,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 620,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل سوئیت ارم

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: ندارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 815,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 760,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گراند

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: ندارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 840,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 760,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل بزرگ ارم

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: ندارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 965,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 895,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل بزرگ ارم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: ندارد

ناهار: دارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 965,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات همراه با صبحانه و استقبال و ناهار

هتل تماشا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: ندارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,600,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 1,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل بزرگ ارم

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: ندارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,820,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 1,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گراند

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: ندارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,840,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 1,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل سوئیت ارم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,990,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات صبحانه، بیمه مسافرتی، ترانسفر فرودگاهی

هتل سوئیت ارم

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: ندارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,159,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 1,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

📣📣 تور کیش 
      💢 ویژه 8 و 9 فروردین
      💢 3 شب

🔶هتل سوئیت «ارم»
🔹اتاق 2 تخته:      3.159.000 تومان
🔹اتاق 3 تخته:     1.420.000 تومان
  
🔶هتل «بزرگ ارم»
🔹اتاق 2 تخته:      1.820.000 تومان
🔹اتاق 3 تخته:     1.650.000 تومان

🔶هتل «تماشا»
🔹اتاق 2 تخته:  1.600.000 تومان
🔹اتاق 3 تخته:  1.450.000 تومان

🔶هتل «گراند»
🔹اتاق 2 تخته:  1.840.000 تومان
🔹اتاق 3 تخته:  1.640.000 تومان